Zastosowanie wydruku 3D

Tak naprawdę drukowanie 3d miało głównie służyć do szybkiego przygotowywania prototypów, ale powstające w ten sposób modele można również wykorzystać w nieco innym zakresie. Podobno modele te można wykorzystać do testów funkcjonalności produktu albo też w zakresie kontroli poprawności projektu.

Poza tym wszystkim drukowanie 3d pozwala uzyskać produkty, które można zaprezentować na przykład przed akceptacją ostatecznego kształtu. W ten sposób można również odtworzyć dowolne uszkodzone elementy. W razie potrzeby istnieje możliwość wytworzenia części, których tworzenie innym sposobem jest bardziej kosztowne. Wygląda więc na to, że taki druk jest zdecydowanie bardziej przydatny od klasycznego wydruku.

03.11.2015. 13:27